บริษัท ยูเอสเอ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เราเป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญเรื่องงานกลึงโลหะ ปั๊ม พลาสติก ซีลยาง ผลงานที่ผลิตแต่ละชิ้น เราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยทีมงานที่ผ่านประสบการณ์มายาวนาน พร้อมทั้งเครื่องจักร ที่มีคุณภาพสามารถรองรับความต้องการ ของลูกค้าได้ทุกระดับ เมื่อท่านให้เราดูแลการผลิตชิ้นงานของท่านแล้วท่านจะได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด ทั้งคุณภาพสินค้าและบริการ